Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ

Quý vị vui lòng đọc đầy đủ các điều khoản và điều kiện được Nha Khoa SGC Dental Center cung cấp dưới đây trước khi sử dụng trang web và các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi Bằng việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ hay bất kỳ phần nào của website, quý vị xác nhận rằng đã đọc và đồng ý tuân thủ theo các điều kiện và điều khoản này.

1. Điều khoản chung

1.1 Phạm vi áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng khi bạn truy cập trang web và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ tại Nha Khoa SGC Dental Center.

1.2 Đối tượng áp dụng

Tất cả các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng của chúng tôi bao gồm: cá nhân, tổ chức hoạt động trong và ngoài nước.

1.3 Nguyên tắc áp dụng

Bằng việc sử dụng trang web, các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ mục đích nào đều đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng ý với các điều khoản này. Nha khoa có quyền sửa đổi, bảo lưu các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

2. Trách nhiệm và quyền lợi của Nha Khoa SGC Dental Center

2.1 Trách nhiệm

 • Nha Khoa có trách nhiệm cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng và phục lục hợp đồng kèm theo. Cam kết thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của phòng khám.
 • Nha khoa có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng, chỉ được sử dụng theo đúng mục đích đã được ghi rõ trong điều khoản Bảo mật thông tin. Tuyệt đối không cung cấp của bất kỳ khách hàng nào cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhà nước hoặc đã qua sự đồng thuận của khách hàng.
 • Lắng nghe và giải quyết các khiếu nại của khách hàng về dịch vụ/sản phẩm trong phạm vị trách nhiệm của nha khoa trong vòng 24 giờ từ sau khi nhận được khiếu nại.
 • Nha Khoa SGC cam kết bồi thường theo đúng hợp đồng và phụ lục đi kèm khi không thực hiện đúng cam kết.
 • Thông báo bằng văn bản thông qua website hoặc email cho khách hàng biết khi có bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ/sản phẩm.

2.2 Quyền lợi

 • Nha Khoa có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp trong phạm vi quy định.
 • Quyền đơn phương tạm dừng hoặc ngừng hợp đồng hợp tác dịch vụ khi khách hàng vi phạm điều khoản sử dụng đã được nêu trong hợp đồng và phụ lục kèm theo.
 • Nha Khoa không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp vi phạm từ phía khách hàng, do bên thứ ba cố tình phá hoại mà khách hàng không phòng tránh được, do các sự cố bất khả kháng.

3. Trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng

3.1 Trách nhiệm

 • Quý vị cần tìm hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng website, các sản phẩm/dịch vụ của Nha Khoa. Bất kỳ hành vi nào của khách hàng khi truy cập vào website hay sử dụng dịch vụ/sản phẩm đều đồng nghĩa với việc đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung của chính sách này.
 • Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, dữ liệu cung cấp cho nha khoa là đúng sự thật. Nếu thông tin khách hàng cung cấp là không chính xác, không hợp pháp khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm không có sự liên đới nào đến nha khoa.
 • Khách hàng có trách nhiệm ký xác nhận các hóa đơn, thủ tục, hợp đồng hợp tác dịch vụ.
 • Khách hàng cần có trách nhiệm thông báo khi có bất kỳ sự cố, thắc mắc nào xảy ra trong quá trình trong và sau khi sử dụng dịch vụ sản phẩm/dịch vụ. Mọi vấn đề sẽ không được xử lý nếu như khách hàng không thông báo cho nha khoa.
 • Khách hàng không được sử dụng được truyền bá, phát tán các nội dung vi phạm pháp luật hay trái đạo đức xã hội tại Website hay cơ sở phòng khám thuộc quyền quản lý của Nha Khoa SGC.
 • Quý vị cam kết thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đã được ký kết trong hợp đồng và phụ lục kèm theo. 

3.2 Quyền lợi

 • Khách hàng có quyền tạm ngừng sử dụng dịch vụ nếu Nha Khoa SGC vi phạm điều kiện, điều khoản trong hợp đồng và phụ lục đi kèm đã ký kết.
 • Khách hàng được đảm bảo các quyền lợi về bảo mật thông tin và chất lượng dịch vụ/sản phẩm mà Nha Khoa SGC đã cam kết.
 • Khách hàng có quyền điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hay yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên Website hoặc dữ liệu mà Nha Khoa lưu trữ.
 • Khách hàng có quyền khiếu nại, phản ánh về chất lượng dịch vụ/sản phẩm tại nha khoa theo đúng các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng và phụ lục đi kèm.
 • Khách hàng có quyền dừng nhận thông tin quảng cáo, các chương trình, sự kiện, thư mời từ Nha Khoa SGC bằng cách gửi yêu cầu thông qua thông tin liên hệ.

4. Quy định về thanh toán

Khách hàng cần thực hiện thanh toán đầy đủ theo đúng số tiền và thời gian được thể hiện trong hợp đồng. Nha Khoa SGC sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, văn bản xác nhận thanh toán đến khách hàng. Mọi vi phạm điều khoản thanh toán đều sẽ được thực hiện theo đúng nội dung ghi trong hợp đồng và phụ lục đi kèm.

5. Sở hữu trí tuệ

Đối với các dịch vụ/sản phẩm có chứa thông tin, phần mềm, dữ liệu, ảnh chụp, video, đồ họa, văn bản, âm thanh, kiểu chữ và các tài liệu khách được bảo hộ theo quyền tác giả , nhãn hiệu, quyền sở hữu của Nha Khoa SGC bạn sẽ không được sửa đổi, gỡ bỏ, bổ sung, truyền tài, công bố, tăng cường, tham gia vào việc tạo ra các sản phẩm phát sinh, mua/bán, hoặc khai thai dưới bất kỳ hình thức nào dù một phần hay toàn bộ.

Quý vị không được sử dụng các nội dung nào trong các điều khoản về quyền sử dụng tên, nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, các đặc trưng thương hiệu của chung tôi khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.

Quý vị có quyền sử dụng, tải xuống, in ấn các tài liệu phục vụ cho mục đích cá nhân phi thương mại theo đúng quy định về luật pháp về quyền Sở hữu trí tuệ. Nếu có bất kỳ vi phạm nào được phát hiện, quý vị sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ, nội dung thuộc quyền sở hữu của Nha Khoa SGC cho mục đích thương mại.

6. Trường hợp bất khả kháng

Trong các trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, bệnh dịch, hỏa hoạn, đình công, động đất, sự can thiệp của Nhà nước hay các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ bên nào, thì bên bị ảnh hưởng sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Điều kiện áp dụng gồm có:

 • Bên bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế, ngăn ngừa hoặc khắc phục hậu quả của trường hợp bất khả kháng đó xảy ra.
 • Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại ngay khi có thể về trường hợp bất khả kháng xảy ra.

Các điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ được thay đổi và cập nhật cho phù hợp theo từng thời điểm và các bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt tính theo số ngày đã được nêu rõ trong hợp đồng và phục lục đi kèm gây ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thì bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt.

Hai bên cần có trách nhiệm và nghĩa vụ cập nhật tình hình và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản và đảm bảo thực hiện theo đúng các điều khoản quy định.

7. Hỗ trợ khách hàng

Nha Khoa SGC Dental Center nhận mọi đóng góp, ý kiến, phản hồi của quý vị về trải nghiệm, chất lượng dịch vụ/sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Thông tin Nha Khoa SGC – Trung Tâm Nha Khoa Quốc Tế

 • Website: https://nhakhoasgc.com/
 • Địa chỉ: 34 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 028 999 59597

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA

ĐẶT LỊCH HẸN
THĂM KHÁM NGAY

Vui lòng để lại thông tin của bạn.
SGC sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

  DMCA.com Protection Status